Cookies

Besökare på vår externa webbplats är viktiga för oss. Därför använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vi använder cookies för att räkna besökare och mäta trafik. Vi använder sedan informationen för att förbättra och utveckla vår webbplats.

Permanent Cookie
Permanent cookie sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att du ska förbli inloggad trots att du byter sida och att webbplatsen kommer ihåg om du sagt ja eller nej till någon form av cookie tidigare.

Session Cookie
Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies 
Mylla markstudio använder inte tredjepartscookies.
Cookies som till exempel används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll och för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies. Den här sortens cookies  kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen, som till exempel ett annonsföretag.

Ta bort cookies
Du kan enkelt ta bort cookies från din dator, surfplatta eller mobil genom att gå in på din webbläsare (till exempel Safari, Google Chrome eller Internet Explorer). Instruktioner om hur du går tillväga för att ta bort cookies finns under alternativet ”hjälp” i din webbläsare.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Mylla markstudio att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information, och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och vår interna policy och rutiner. Mylla markstudios integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter och dataskydd? Skicka ett e-postmeddelande till  info@myllamarkstudio.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Även krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna. Exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Varifrån samlar Mylla markstudio in personuppgifter?

Privatpersoner
När du kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler kan följande uppgifter komma att behandlas:
namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer och annan relevant information som bedöms nödvändig.

Kunder och uppdrag
För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas:
Visitkortsdata, det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress och adress. Faktureringsuppgifter.

Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-baserad information och företagsspecifik information.

Leverantörer
För leverantörer kan följande information komma att behandlas:
Namn, e-postadress och organisationsnummer.

Vad är syftet?

Privatpersoner
Syftet med denna behandling är att följa upp inkomna förfrågningar och att kommunicera relevant information om Mylla markstudio med dig. Innan vi påbörjar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att – där det krävs – inhämta samtycke från dig.

Kund och uppdrag
Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund. Vi behandlar kunders personuppgifter för att kunna upprätta fullständiga avtal. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund. Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt. När det gäller denna typ av behandling kommer Mylla markstudio att inhämta samtycke från dig innan behandlingen påbörjas.

Leverantör
Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till Mylla markstudios  samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Eftersom din säkerhet är viktig för oss har Mylla markstudio valt att alltid verka inom EU/EES och din data kommer därför enbart att behandlas inom detta område. Vårt egna IT-system finns inom detta område och information som kan komma att sändas till andra system överförs och behandlas endast inom EU/EES-området.

Hur länge sparar vi din information?

Din data kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid. Viss information kan med andra ord komma att sparas längre.

Vilka är dina rättigheter?

Detta har du rätt till:

  • Att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. Du kan begära en kopia kostnadsfritt en gång per kalenderår.
  • Att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
  • Att i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
  • Att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  • Att i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att återkalla samtycke
Vi sparar personuppgifter i marknadsföringssyfte (enbart för Mylla markstudios egen eventuella marknadsföring) så länge du samtycker till att vi skickar marknadsföring till dig (tex form av nyhetsbrev). Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till   info@myllamarkstudio.se

Hur skyddar Mylla markstudio dina uppgifter?
Vi är ett litet företag med god kontroll över vår access och användning av vår IT-miljö. Vi uppdaterar oss löpande i frågor som rör digital integritet.