Utemiljöer för människor

Välkommen!

Vi är konsulter inom samhällsbyggnad med specialitet inom  landskapsarkitektur, mark och gata. Vi gestaltar och projekterar utemiljöer och stöttar våra kunder i alla skeden, från idé till projektering och genomförande, i små som stora projekt. Vi har lång och bred erfarenhet av bland annat bostadsgårdar, exploateringsområden, offentliga rum, parker, lärmiljöer, dagvatten och grönblå infrastruktur, gator, cykelstråk, kontorsmiljöer, samhällsfastigheter och industriområden.

Helhetslösningar

Samhällsbyggnad är otroligt spännande och roligast blir det när vi arbetar  tillsammans mot ett tydligt mål, i team.  Vår breda erfarenhet och vårt gedigna nätverk med de bästa branschkollegorna gör oss trygga när vi tar oss an även komplexa projekt. Med ett utforskande och öppet sinne delar vi med oss och hoppas få inspiration och och kunskap tillbaka i retur av andra! En bra arbetsmiljö med härlig teamkänsla får man då på köpet….

Goda livsmiljöer

Med ett utforskande, öppet och generöst förhållningssätt skapar vi hållbara utemiljöer för människor

Hållbar utveckling

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Definition: FNs världskommission/
Gro Harlem Brundtland

De globala målen för hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Samhällsbyggnadsområdet har stora påverkansmöjligheter när det gäller hållbar utveckling.
Alla vi som jobbar med att planera och bygga samhälle har ett stort ansvar!

Vi på Mylla markstudio respekterar de globala målen och arbetar för hållbar utveckling i varje projekt och varje skede. Vi utforskar, lär och utvecklas tillsammans med kollegor och kunder för att kunna lämna över stafettpinnen med stolthet till nästa generation. Det är viktigt!